واحد ساخت سازه های صنعتی

بخش ساخت سازه های فلزی در زمینه تولید سازه های فلزی صنعتی جوشی و پیچ ومهره ای فعالیت دارد