قطعه سازی

قطعه سازی

پس از فراینددهی واحد برنامه ریزی نقشه های دریافتی از واحد فنی و مهندسی به همراه کدهای ملیات مورد نیاز هر قطعه جهت آماده سازی و ارسال متریال به انبار متریال ابلاغ و ارسال می گردد. واحد قطعه سازی پس از دریافت متریال، نقشه ها و بارکدها بر اساس توان عملیاتی برنامه ریزی شده و اولویت مشخص شده در ایستگاه های مختلف به تولید قطعه می پردازد.

از طرف دیگر کلیه عملیات انجام شده براساس نوع قطعات بوسیله بارکد در سیستم اطلاعاتی و کنترلی مجموعه ” کنترل پروژه پویا (PCP) ” ثبت شده و به لحظ هر قطعه قابل پیگیری می باشد. قطعات تولید شده پس از تائید توسط واحد کنترل کیفیت با ثبت در نرم افزار تحویل انبار قطعه سازی می شوند.