شرکت‌های همکار

شرکت‌های همکار گروه صنعتی پویان

سنگ آهن
جنوب خراسان
پویان گهر کریمان
(فروسیلیس سیرجان)
نانو ساختار
شکوفا صنعت بنیان
بنیان فولاد صنعت
جاوید ایرانیان
پولاد نوین
معدن پویا
پارس فیدار کارمانیا
(تولید کشنده‌های تریلی)
الکل شبنم

درخواست همکاری

در صورتی که مایل به همکاری با گروه صنعتی پویان هستید، با ما تماس بگیرید.