ساخت

ساخت تجهیزات

یکی از روش‌های افزایش راندمان در معادن و کارخانجات، استفاده بهتر از زمان و انتقال سريع و مطمئن مواد می‌باشد. امروزه به کمک تکنولوژی این امر با نیروی کار کمتر و سرعت بیشتر صورت می گیرد. در همین راستا استفاده از قطعات و تجهیزات انتقال مواد از جمله انواع شوت، داکت، هاپر، ساپورت، تبدیل و ... بسیار حائز اهمیت می‌باشد. شرکت شکوفا صنعت پویا دارای قدرت فنی و توانمندی بالا، در امر تامین قطعات و ساخت تجهیزات انتقال مواد می‌باشد.