پروژه‌های انجام شده

سازه برج خنک کننده، سازه نگهدارنده داکت و دودکش الکتروفیلتر و سازه‌های سپراتور، سیکلون، فن

شرکت سیمان کرمان