درباره نانو ساختار شکوفا صنعت بنیان

در سال ۱۳۹۹ نانو ساختار شکوفا صنعت بنیان، با همکاری محققین بین المللی نانو مواد، مهندسین با تجربه ی متالورژی فلزات غیر آهنی و یکی از شرکتهای خوشنام در استان کرمان تاسیس گردید. این شرکت تجهیزات و خط تولید خود را در کارخانه ای به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع واقع در شهر کرمان راه اندازی نموده است.

خدمات نانو ساختار شکوفا صنعت بنیان