درباره سامان مس جنوب

شرکت سامان مس جنوب در سال ۱۴۰۱ تأسیس شده است. این شرکت با تکیه بر دانش فنی و تخصص بالای کارشناسان مجرب خود همواره تلاش می­کند تا خدماتی در حد استانداردهای بین المللی ارائه نماید و با آموزش و تربیت نیروهای متبحر در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری نام خود را در سطح شرکت­های معدنی معتبر ایران و جهان مطرح نماید. شرکت سامان مس جنوب با تمرکز بر زمین­شناسی، اکتشاف و استخراج معادن و صنایع معدنی، برای ایجاد فعالیت­های اقتصادی و توسعه و اداره آنها به نحوی که سودآوری متناسب را برای ذینفعان بهمراه داشته باشد تشکیل شده است.این شرکت با اهداف تولید محصول در جهت ارزش­آفرینی گام برمی­دارد.

خدمات سامان مس جنوب