ارتباط با ما

کارخانه

کرمان، کیلومتر ۱۴ جاده تهران، ابتدای کمربند غربی امام رضا، شرکت شکوفا صنعت پویا

034-31286500

info@pouyan-group.com

دفتر کرمان

کرمان، بلوار شهید صدوقی، بعد از بلوار کشاورز، شرکت شکوفا صنعت پویا

034-31286500

info@pouyan-group.com

دفتر تهران

خیابان ولیعصر، توانیر، خیابان نظامی گنجوی، خیابان احتشام، پلاک 9، واحد 1

021-54531200

info@pouyan-group.com